श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

वडा ७ र ८ साबिक जितपुर खुल्ला दिशा मुक्त वडा घोषणा सम्पन्न