श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

नगरपालिका कार्यालयको वेबसाइट निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम