FAQs Complain Problems

१४ औं नगर सभा, मिति २०८० माघ १९

Read More

सार्वजनिक सुनुवाई, मिति २०८०।१०।१४

Read More

प्रथम वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको सार्वजनिकरण पत्रकार सम्मेलन

Read More

१२ औं नगर सभा, २०७९ पौष २६

Read More

सार्वजनिक सुनुवाई, २०७९।०९।११

Read More

११ औं नगर सभा, २०७९-०३-१०

Read More

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि

Read More

Elected Officials

श्री कृष्ण हरि महर्जन
नगर प्रमुख
९८५१२५८२३४ / ९८५१००३६४७
श्री श्रृजना बुर्लाकोटी अर्याल
उप– प्रमुख
sirjanaburlakoti2022@gmail.com
९८४१५६६७४९

प्रवत्ता

श्री राधाकृष्ण खड्गी

वडा अध्यक्ष / नगर कार्यपालिका प्रवक्ता

९८४१७७५७०८

Official

श्री दिनेश राज पन्त
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
pantdinesh@gmail.com
९८५१२६३१११

Services

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- तारकेश्वर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- तारकेश्वर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- ता.न.पाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्कः- ता.न.पाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ता.न.पाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ता.न.पाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ता.न.पाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ता.न.पाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

जानकारी

नगरपालिकाको LISA र FRA मा प्राप्तांक :

आ.व. २०७७।०७८ मा नगरपालिकाको प्राप्त अंकः

Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA) (स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन) प्राप्त अंकः ६६

आ.व. २०७८।०७९ मा नगरपालिकाको प्राप्त अंकः