FAQs Complain Problems

प्रस्ताव सहित कार्यक्रम माग सम्बन्धमा

उल्लेखित पत्र बमोजिम कार्यक्रम माग गर्नु हुन यस नगरपालिका भित्र संचालित सबै सामूदायिक बिद्यालयलाई अनुरोध छ |