FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
25% (161 votes)
राम्रो
19% (122 votes)
ठीकै
55% (349 votes)
Total votes: 632