FAQs Complain Problems

नगरपालिका क्षेत्र भित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा माटो लगायतको निकासी कर तथा शूल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना !! (कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा २०७५।४।२८ मा प्रकाशित )