FAQs Complain Problems

४३ औं नगर कार्यपालिका बोर्ड वैठकबाट गरिएका निर्णयहरु !!

मिति २०७६।१२।२० गते विहान ११ बजे नगरपालिकाको प्राङ्गणमा नगर प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा ४३ औं नगर कार्यपालिका बोर्ड वैठक निम्न एजेण्डाहरुमा छलफल गरि तपशिलका निर्णयहरु गरेको छ।