FAQs Complain Problems

सौर्य उर्जा साथै टोल बिकाश संस्था गठन सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

सौर्य उर्जा साथै टोल बिकास संस्था गठन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम यस नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वडा नागरिक मन्चको संयोजकहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो .
टोल बिकास संस्था गठन कार्यविधि Download को लागि तलको link मा click गर्नु होला .