FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
24% (115 votes)
राम्रो
19% (92 votes)
ठीकै
57% (275 votes)
Total votes: 482