FAQs Complain Problems

सूचना

स्थानीय राजपत्र

राजपत्रको नाम Website मा प्रकाशित मिति डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९/०८० 07/25/2022 - 13:13 डाउनलोड
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता मापदण्ड, २०७७ 05/27/2022 - 13:52 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको भवननिर्माण तथा नक्सापास सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 05/27/2022 - 13:41 डाउनलोड
खेलकुद सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 05/27/2022 - 13:37 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ 05/27/2022 - 13:15 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ 05/27/2022 - 13:08 डाउनलोड
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 05/27/2022 - 13:02 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७८ 05/27/2022 - 12:44 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको निर्माण व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संशोधन) 05/27/2022 - 12:34 डाउनलोड
भुमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन) 05/27/2022 - 11:41 डाउनलोड

Pages