FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

राजपत्रको नाम Website मा प्रकाशित मिति डाउनलोड
योजना तर्जुमा, संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ 05/08/2022 - 11:37 डाउनलोड
नगर विपद जोखिम न्‍यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 05/08/2022 - 11:30 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका नगर प्रहरि व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 05/08/2022 - 11:12 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ 05/06/2022 - 13:35 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ 05/06/2022 - 13:28 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको बढुवा / स्तरवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ 05/05/2022 - 15:45 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ 05/05/2022 - 14:05 डाउनलोड
भवन निर्माण मापदण्ड, २०७६ 04/29/2022 - 11:00 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालीकाको सहकारी ऐन,२०७६ 02/14/2022 - 17:20 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७८ 09/19/2021 - 11:04 डाउनलोड

Pages