FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

राजपत्रको नाम Website मा प्रकाशित मिति डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका, २०७७ 05/26/2022 - 11:44 डाउनलोड
तारकेश्वर नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि नियमावली, २०७५ 05/26/2022 - 11:28 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 05/25/2022 - 13:17 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका सहकारी संस्था दर्ता मापदण्ड, २०७८ 05/24/2022 - 11:59 डाउनलोड
दलित समुदाय उत्थानका लागि सशक्तिकरण कार्यविधि, २०७८ 05/08/2022 - 14:02 डाउनलोड
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि, २०७६ 05/08/2022 - 13:50 डाउनलोड
नगरसभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 05/08/2022 - 13:41 डाउनलोड
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 05/08/2022 - 12:02 डाउनलोड
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ 05/08/2022 - 11:57 डाउनलोड
आधारभूत शिक्षा परिक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 05/08/2022 - 11:41 डाउनलोड

Pages