FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

राजपत्रको नाम Website मा प्रकाशित मिति डाउनलोड
संचार माध्यम मार्फत सूचना सम्प्रेषण एवं सेवा शूल्क भुक्तानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 05/27/2022 - 11:34 डाउनलोड
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ 05/27/2022 - 11:08 डाउनलोड
नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश/अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७५ 05/27/2022 - 10:44 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 05/26/2022 - 17:18 डाउनलोड
नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचरण संहिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 05/26/2022 - 16:57 डाउनलोड
नगर महिला तथा बालबालिका समन्वय समिति संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 05/26/2022 - 16:51 डाउनलोड
नगर महिला तथा बालबालिका शाखाको कार्यक्रम संचालनका लागि कार्यविधि, २०७५ 05/26/2022 - 16:45 डाउनलोड
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 05/26/2022 - 16:35 डाउनलोड
सहकारी संस्था दर्ता मापदण्ड, २०७८ 05/26/2022 - 12:05 डाउनलोड
संक्रामक रोग (covid-19) रोकथाम तथा रकम र सामग्री उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७७ 05/26/2022 - 11:48 डाउनलोड

Pages